Puljer

Aktuelle puljer

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer.

Her findes oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.

 

 

Aktuelle puljer

Pulje til pilotprojekt om begrænsning af risiko og frygt for voldtægter og vold mod kvinder og evt. andre grupper i stofindtagelsesrum

Med SSA-aftalen for 2023-2026 blev der afsat 10,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til et pilotprojekt om begrænsning af risiko og frygt for voldtægter og vold mod kvinder og evt. andre grupper i stofindtagelsesrum.

Frist for ansøgning er den 15. august 2024

Læs mere om puljen og hent ansøgningsskema, vejledning til ansøgning og budgetskema

Udlodningsmidler til sygdomsbekæmpende organisationer

Med lov om Udlodningsmidlerne, Lov nr. 1532 af 19. december 2017 fordeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet udlodningsmidler til sygdomsbekæmpende foreninger.

Se ansøgningsfristerne for puljerne.

Satspuljeaftaler

Regeringen og satspuljepartierne indgår hvert år en ny aftale om satspuljen, hvor indsatsen overfor sårbare og udsatte grupper i bl.a. sundhedsvæsenet styrkes. Satspuljen blev indført i maj 1990 ved et forlig mellem Socialdemokratiet, De Konservative, SF, De Radikale, Venstre, CD og Kristeligt Folkeparti. Under VK-regeringen gik Dansk Folkeparti med i satspuljen. Kun Enhedslisten står udenfor.  

Satspuljen anvendes til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper.

Fakta om satspuljeordningen

  • Satspuljeordningen indebærer, at der tilføres nye midler til satspuljen på op til 0,3 procent af udgifterne til overførselsindkomster, hvis lønudviklingen overstiger 2 procent.
  • Der forhandles hvert år et eventuelt nyt puljebeløb tillagt frigivne midler fra udløb af satspuljebevillinger og uforbrugte satspuljemidler.
  • Den akkumulerede satspuljeramme er knap 13 milliarder kroner, og satspuljen finansierer helt eller delvist knap 800 ordninger og projekter.
  • De ordninger og projekter, som satspuljen støtter, omfatter eksempelvis hjælp til udsatte børn og unge, udsatte grupper på arbejdsmarkedet, handicappede, indsats for stofmisbrugere og psykiatri. Samtidig modtager en række frivillige organisationer støtte fra satspuljen.  

Satspuljeaftaler