Om Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vi arbejder for et sundt og sammenhængende velfærdssamfund

I Indenrigs- og Sundhedsministeriet arbejder vi for at styrke sammenhængskraften og fremme sundheden og velfærden i Danmark.

Vi værner om borgernes frie valg og lige adgang til god forebyggelse og behandling.

Vi arbejder for gode og ensartede kommunale og regionale rammevilkår, for flere sunde leveår, og for at sikre et robust sundhedsvæsen i udvikling.

Vi bidrager til holdbar politikudvikling ved at inddrage omverdenen og skaber derigennem grundlaget for, at regeringen kan lave løsninger, der peger frem og kan føres ud i livet.

Værdigrundlag

Vi rækker ud

Vi inddrager brugere og vores interessenter tidligt og løbende, når vi udvikler politik.

Vi ved, at en løsning kun virker i den virkelige verden, hvis den er blevet til i samarbejde med dem, der berøres af den og skal bruge den til daglig.

Vi er faglige

Vi står på skuldrene af en tung fælles erfaring, en bred forskningsbaseret viden og en stærk forvaltningskultur. Herfra sætter vi vores mangfoldige fagligheder i spil, og sammen arbejder vi vedholdende for at løse nogle af samfundets mest komplekse problemstillinger.

Vi gør os umage, og vi værner om enkelthedens kunst.

Vi går foran

Vi arbejder i et langsigtet perspektiv, så vi kan være foran den næste store udfordring. Derfor søger vi nye perspektiver og ny viden i vores arbejde med at lave de mest holdbare velfærdsløsninger.

Vi arbejder innovativt, eksperimenterer med ideer og processer og indgår visionære partnerskaber med nationale og internationale kollegaer.

Vi har tillid

Vi tror på, at psykologisk tryghed er afgørende for, at vi kan gøre vores bedste i det daglige arbejde.

Vi har tillid til hinanden og til os selv, og vi har modet til at lære af vores fejl og ændre adfærd.

Departementschef Svend Særkjær

Svend Særkjær er født den 25. februar 1968 og uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet i 1995.  

Læs mere om departementschefen

Ministeriets historie

Ministeriets  historie og oversigt over indenrigs- og sundhedsministre samt departementschefer.

Læs om ministeriets historie

Organisationsdiagrammer

Overblik over departementets og ministerområdet opbygning

Organisationsdiagram for departementet

Organisationsdiagram for ministerområdet

Dekorering- fortjenstmedalje - belønningsmedalje

Indenrigs- og Sundhedsministeriet behandler indstillinger om Kongens Fortjenstmedalje og Kongelig Belønningsmedalje samt Dannebrogordenen Ridderkorset.

På grund af det nylige tronskifte gøres opmærksom på, at der kan forekomme længere sagsbehandlingstid på aktuelle og nye indstillinger samt forsinket produktion og levering på allerede igangværende sager. Det vil således kunne ske, at en dekorering ikke vil kunne nå frem i forhold til planlagt eller ønsket overrækkelse.

Læs mere

Sagsbehandling og databeskyttelse

Indenrigs- og Sundhedsministeriets institutioner behandler personoplysninger i forbindelse med de opgaver, institutionerne har ansvaret for. I ministeriets databeskyttelsespolitik kan du orientere dig om, hvordan ministeriet og dets institutioner indsamler, håndterer og beskytter dine personoplysninger.

Læs mere

Whistleblowerordning

Om whistleblowerordning i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og hvilke forhold, der kan indberettes til whistleblowerordningen om. Det beskrives endvidere kort, hvordan indberetninger foretages, og hvordan de behandles.

Læs mere

Abonnementsordning og om hjemmesiden

Abonner på alle pressemeddelelser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

Abonner på nyt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Om hjemmesiden