Sundhedsstrukturkommissionen forventer at afslutte sit arbejde i juni 2024

Sundhedsstrukturkommissionen er gået ind i den afsluttende fase af sit arbejde. Kommissionsformand Jesper Fisker oplyser, at kommissionen forventer at afslutte sit arbejde i begyndelsen af juni med henblik på efterfølgende at afrapportere til regeringen.

Læs pressemeddelelse af den 21. marts 2024

Sundhedsstrukturkommissionen

Tema

Regeringen har nedsat en sundhedsstrukturkommission, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet. Modellerne skal understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed og som er mere nært og bæredygtigt.

Baggrund

Baggrunden for nedsættelsen af Sundhedsstrukturkommissionen er blandt andet de demografiske forandringer, hvor stadig flere borgere får behov for pleje og behandling, mens der er mangel på medarbejdere og rekrutteringsudfordringer næsten alle steder i sundhedsvæsenet.

Et andet forhold er de store forskelle i sundhedstilbud på tværs af landet, og at de nære sundhedstilbud ikke er fulgt med udviklingen i det specialiserede sundhedsvæsen.

Kommissionen betjenes af et sekretariat, der varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet med deltagelse af Finansministeriet, Økonomiministeriet samt Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Andre relevante ministerier inddrages efter behov, herunder i arbejdsgrupper nedsat af kommissionen. Sekretariatets postkasse kan ses i højre side under øvrig kontakt til sekretariatet.

Opgave

Sundhedsstrukturkommissionens opgave er derfor at udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet.

Modellerne skal understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med en opgavefordeling mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen, der sikrer, at patienten kommer i centrum. Det nære sundhedsvæsen skal desuden styrkes, så flere borgere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet. Derudover skal den geografiske og sociale ulighed i sundhed nedbringes, sundhedsvæsnet skal være mere bæredygtigt, og det skal understøtte frit valg og patientrettigheder.

Kommissionen skal også forholde sig til strukturen for almen praksis, den regionale struktur, digitale løsninger og IT-infrastruktur, sundhedsvæsenets finansiering samt kultur og ledelse.

Kommissionen skal afslutte sit arbejde med én samlet afrapportering i foråret 2024, så følgelovgivning kan behandles i folketingssamlingen 2024/25.

Læs mere i kommissoriet

Medlemmer af kommissionen

Sundhedsstrukturkommissionens medlemmer pr. den 28. marts 2023:

  • Formand: Jesper Fisker, Administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse, og bl.a. tidligere departementschef, tidligere Adm. direktør i Sundhedsstyrelsen og tidligere   Adm. direktør for sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.   
  • Jakob Kjellberg, Professor i sundhedsøkonomi, VIVE  
  • Peter Bjerre Mortensen, Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
  • Dorthe Gylling Crüger, Fhv. koncerndirektør, Region Hovedstaden
  • Sidsel Vinge, konsulent og tidligere projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune  
  • Mogens Vestergaard, PhD, praktiserende læge og professor ved Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus og Lægefællesskabet Grenå 
  • Marie Paldam Folker, centerchef, Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark
  • Søren Skou, tidligere administrerende direktør, A.P. Møller Mærsk
  • Gunnar Bovim, formand for Helsepersonelkommisjonen og rådgiver på Norges teknik-naturvidenskablige Universitet  
Senest opdateret 19-01-2024

logo for kommissionen

Kontakt til sekretariatet:

Kontakt til sekretariatet som vedrører invitationer til deltagelse i f.eks. konferencer, pressehenvendelser m.v. kan sendes til:

struktur@sum.dk