Sundhedsstrukturkommissionen har lanceret sine anbefalinger

Sundhedsstrukturkommissionen

Tema

Regeringen nedsatte Sundhedsstrukturkommissionen den 28. marts 2023 med den opgave at komme med forslag til løsninger, der skal sikre et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed og som er nært og bæredygtigt. Sundhedsstrukturkommissionen er nu klar med sine tværgående anbefalinger og forslag til forvaltningsmodeller til en ny organisering af det danske sundhedsvæsen.

Baggrund og opgave

Baggrunden for nedsættelsen af Sundhedsstrukturkommissionen er blandt andet de demografiske forandringer, hvor stadig flere borgere får behov for pleje og behandling, mens der er mangel på medarbejdere og rekrutteringsudfordringer næsten alle steder i sundhedsvæsenet.

Et andet forhold er de store forskelle i sundhedstilbud på tværs af landet, og at de nære sundhedstilbud ikke er fulgt med udviklingen i det specialiserede sundhedsvæsen.

Kommissionen har været betjent af et sekretariat, der blev varetaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet med deltagelse af Finansministeriet, Økonomiministeriet samt Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Andre relevante ministerier har været inddraget efter behov.

Sundhedsstrukturkommissionens opgave har været at udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet.

Læs mere i kommissoriet

Kommissionens anbefalinger og forvaltningsmodeller

Sundhedsstrukturkommissionen præsenterer seks tværgående anbefalinger til ny som er uafhængige af valget af forvaltningsmodel. Til anbefalingerne knytter sig en række mere konkrete forslag til ændringer af de organisatoriske rammer for det almenmedicinske tilbud, data- og digitaliseringsområdet, fordelingen af ressourcer i sundhedsvæsenet, psykiatriområdet og praktiserende speciallæger.

Derudover præsenterer kommissionen tre bud på modeller for ny forvaltningsmæssig indretning af sundhedsvæsenet. De tre modeller adskiller sig indbyrdes i forhold til, om sundhedsvæsenet har en decentral eller en national politisk ledelse, og i forhold til om der sker en større samling af opgaver inden for sundheds- og ældreområdet eller en mindre eller ingen opgavesamling.

Læs mere i Sundhedsstrukturkommissionens hovedrapport her

Medlemmer af kommissionen

Sundhedsstrukturkommissionens medlemmer pr. den 28. marts 2023:

  • Formand: Jesper Fisker, Administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse, og bl.a. tidligere departementschef, tidligere Adm. direktør i Sundhedsstyrelsen og tidligere   Adm. direktør for sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.   
  • Jakob Kjellberg, Professor i sundhedsøkonomi, VIVE  
  • Peter Bjerre Mortensen, Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
  • Dorthe Gylling Crüger, Fhv. koncerndirektør, Region Hovedstaden
  • Sidsel Vinge, konsulent og tidligere projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune  
  • Mogens Vestergaard, PhD, praktiserende læge og professor ved Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus og Lægefællesskabet Grenå 
  • Marie Paldam Folker, centerchef, Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark
  • Søren Skou, tidligere administrerende direktør, A.P. Møller Mærsk
  • Gunnar Bovim, formand for Helsepersonelkommisjonen og rådgiver på Norges teknik-naturvidenskablige Universitet  
Senest opdateret 20-03-2024