Kommission for robusthed i sundhedsvæsenet

Tema
sygehusgang

Regeringen har nedsat en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet, som skal komme med anbefalinger til, hvordan der sikres mere personale og mere tid til kerneopgaven.

Kommissionen er nedsat i forlængelse af den politiske aftale om sundhedsreformen, som regeringen indgik med en lang række af Folketingets partier den 20. maj 2022. Kommissionen skal komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, så der sikres robusthed i opgaveløsningen og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet.

Hent kommissionens rapport med samlede anbefalinger

Læs pressemeddelelse: Nye anbefalinger fra Robusthedskommissionen skal give sundhedspersonale mere tid til kerneopgaven

Der er nedsat en politisk følgegruppe blandt aftalepartierne bag sundhedsreformen som løbende vil blive inddraget i drøftelser om kommissionens anbefalinger. Der vil i den politiske følgegruppe også være drøftelse og dialog med relevante aktører, herunder KL, Danske Regioner, PLO og relevante patientorganisationer og faglige organisationer.

Robusthedskommissionens medlemmer

Kommissionen ledes af Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Ud over formanden består Kommissionen af en række eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Medlemmerne har tilsammen bred indsigt i sundhedsområdet og uddannelsesområdet, fx med kompetencer inden for sundhedsøkonomi, ledelse og organisering eller med erfaring fra sundhedsvæsenet. De 2 grupper ses nedenfor:

Ekspertmedlemmer:

 • Annemarie Hellebek, hospitalsdirektør, Bornholms Hospital
 • Christian Bøtcher Jacobsen, Professor, Aarhus Universitet
 • Thomas Kiær, adm. direktør, Acure Privathospital
 • Randi Brinckmann, Dekan, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole
 • Mickael Bech, Forsknings- og analysechef for VIVE Sundhed, professor i sundhedsøkonomi og –ledelse
 • Klaus Larsen, IT-direktør Region Nordjylland
 • Bodil Overgaard Akselsen, chefsygeplejerske, Regionshospitalet Gødstrup
 • Per B. Christensen, formand Danske SOSU-skoler

Medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter:

 • Nanna Højlund, næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Mona Striib, formand, Social- og Sundhedssektoren i FOA
 • Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand i Dansk Sygeplejeråd
 • Lisbeth Lintz Christensen, formand for Akademikerne
 • Rikke Margrethe Friis, forhandlingsdirektør i Danske Regioner
 • Ricco Dyhr, sygehusdirektør, Nykøbing Falster Sygehus
 • Christian Harsløf, direktør i Kommunernes Landsforening
 • Helene Rasmussen, direktør for Social og Sundhed i Gentofte Kommune