Arbejdsområde

Digitalisering og data i sundhedsvæsenet

Danmark har har etableret digitale løsninger, der er et solidt fundament for den videre digitalisering af sundhedsvæsenet. Målet er, at borgerne skal opleve sundhedsvæsenet som ét sikkert og sammenhængende netværk, der har borgernes behov i centrum. 

Brug af digitale løsninger kan både være med til at understøtte konkrete patientbehandlinger- og forløb og til at lette borgeres adgang/indgang til sundhedsvæsenet. De kan også give bedre muligheder for erfarings- og datadeling på tværs af sundhedsvæsenets sektorer og faggrupper. 

Digitalisering og data i sundhedsvæsenet

Bedre brug af sundhedsdata

I det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal behandlingsrelevante data deles på tværs af patientens forløb, så viden ikke går tabt i ovegangene

Strategi for digital sundhed

"Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle - Strategi for digital sundhed 2018-2022" danner rammen om de tværgående digitale indsatser på sundhedsområdet

Digitale samarbejdsparter og projekter

Digitalisering er blevet en naturlig del af varetagelsen af opgaverne i sundhedsvæsenet. Her på siden findes et overblik over nogle af de projekter og programmer, der benyttes i sundhedsvæsenet. 

Cyber- og informationssikkerhed

Sikkerhed har altid været en central opgave for sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet er sat i verden for at sikre borgernes liv og helbred.

Digitale signaturprojekter

Læs mere om signaturprojekter på sundhedsområdet.