Global sundhed

Tema

Sygdomme og deres årsager kender ikke til landegrænser, og mange sundhedsproblemer overskrider nationale grænser og lader sig bedst løse med samarbejde og løsninger på globalt plan. Danmark bidrager aktivt til samarbejdet.

Med globaliseringen kan vi ikke se isoleret på de danske sundhedsforhold, og mange sundhedsudfordringer kan kun løses gennem internationalt samarbejde.

Senest har COVID-19 understreget, at sygdomme skal forstås og bekæmpes i et internationalt globalt netværk, hvis vi vil dem til livs.

Globale sundhedsspørgsmål er komplekse og er nationalt påvirkede af forhold i andre lande. Global sundhed handler dermed ikke bare om sundhed og sygdom, men også om politik, jura, miljø, demografi og sociologi, der alle beskæftiger sig med internationale sundhedsspørgsmål.

Internationalt samarbejde

Selvom Danmark er et forholdsvis llle land, er vi meget aktive i det internationale samarbejde. Det gælder ikke mindst på sundhedsområdet, hvor vi ofte markerer os og bidrager til løsninger, FX er det Danmark, der sammen med Verdensbanken har taget initiativet til ICARS -  Inter­national Centre for Antimicrobial Resistance Solutions - som er en international uafhængig, tværfaglig forskning- og vidensorganisation, som styrker imple­men­tering af antibiotikaresistensløsninger i lav- og mellemindkomstlande.

Som medlem af EU bakker Danmark op om en retfærdig, universel sundhedsdækning af høj kvalitet og arbejdet for retfærdig og effektiv finansiering af forskning, der skal fremme alle menneskers sundhed. EU har desuden fokus på at sørge for, at nye produkter er sikre, effektive, tilgængelige og til at betale.

Danske mærkesager i WHO er blandt andet kvinder og børns sundhed, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, sundhedsberedskab, antibiotikaresistens, kroniske sygdomme, herunder psykiske lidelser, samt det primære sundhedsvæsen.

Læs mere om Danmarks internationale samarbejde 

FN’s mål for bæredygtig udvikling

I 2015 blev FN's 17 mål for bæredygtig udvikling vedtaget, og de danner en global ramme for indsatsen frem til 2030.

Mange af målene er knyttet til sundhed, men et af dem fokuserer specifikt på det. Udviklingsmål 3 er at "sikre sunde liv og fremme velvære for alle aldersgrupper". Fokusområderne omfatter bl.a.:

  • Smitsomme sygdomme som HIV/AIDS, tuberkulose og hepatitis
  • Ikkeoverførbare sygdomme og psykisk sundhed
  • Narkotikamisbrug
  • Tobaksrygning
  • Adgang til vacciner og medicin
  • Sundhedsfinansiering og sundhedspersonal

Ud over at støtte op om fokusområderne internationalt har Danmark også nationale indsatser på flere af områderne.   

Myndighedssamarbejde

Det danske sundhedsvæsen er i stærk dialog med udenlandske sundhedsmyndigheder, som efterspørger danske produkter og viden om det danske sundhedsvæsen.  Det gælder fx inden for sygehusplanlægning og tiltag for skabe et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi kan støtte myndighederne i vækstlande, der står overfor at skulle omstille deres sundhedsvæsener mod nye udfordringer. Det tætte samarbejde mellem danske og udenlandske myndigheder bidrager samtidig til at opnå større gennemsigtighed og sammenlignelighed i regler og processer, ligesom det skaber større tillid til kvaliteten af danske produkter.

Danmark har bl.a. et myndighedssamarbejde med sundhedsmyndighederne i mellemindkomstlandene Kina, Vietnam, Brasilien og Mexico.

Læs mere om Danmarks myndighedssamarbejde 

Senest opdateret 17-01-2024