Indenrigsområdet

De kommunale revisionsberetninger

Indenrigs- og Boligministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Indenrigs- og Boligministeriets ressortområde.

Kommunal- og regionaløkonomi

Afdelingen tager sig af rammerne, styringen og overvågningen af kommunernes og regionernes opgaver, struktur og økonomi.

Kommuner og regioners styrelse

Afdelingen er øverste tilsynsmyndighed over for kommuner og regioner og har ansvaret for reglerne om kommuners og regioners styrelse og inddeling.

Valg og folkeafstemninger

Information om valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og kommunale og regionale råd samt folkeafstemninger.