Arbejdsområde

Sygdomme

Sygdom er en af de største hindringer for, at alle kan leve et godt og langt liv. 

Selvom sygdom rammer alle, så rammer den ofte hårdest hos dem, der i forvejen har mest at slås med.

Regeringen arbejder for at skabe målrettede indsatser indenfor de forskellige sygdomsområder.

 

 

Sygdomme

Hjerteområdet

Hjertesygdomme rammer mange danskere hvert år og bliver betegnet som en af de helt store folkesygdomme.

Kræftområdet

De fleste danskere oplever at få kræft tæt ind på livet enten som patient eller pårørende.

Smitsomme sygdomme

De danske sundhedsmyndigheder overvåger løbende forekomsten af en lang række smitsomme sygdomme for at kunne handle i tide og sikre, at så få som muligt bliver syge.

Sjældne sygdomme

I Danmark bliver der hvert år diagnosticeret flere hundrede personer med sjældne sygdomme. 

Kronisk sygdom og multisygdom

En tredjedel af danskerne er ramt af en kronisk lidelse, og en voksende gruppe er ramt af to eller flere kroniske sygdomme samtidig. 

Demens

I dag anslås det, at omkring 89.000 danskere over 60 år lever med en demenssygdom.