Arbejdsområde

Medicin og apoteker

Det er Lægemiddelstyrelsen under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der varetager mange af opgaverne på lægemiddelområdet.

Lægemiddelloven indeholder bestemmelser om godkendelse og kontrol af lægemidler og de virksomheder, som fremstiller, opbevarer eller på anden måde håndterer lægemidler.

Loven indeholder også regler for markedsføring, indberetning af bivirkninger og lægemiddelforsøg på mennesker.

Regler om udøvelse af apoteksvirksomhed er fastsat i lov om apoteksvirksomhed og de bekendtgørelser, der er knyttet til den.

Medicin og apoteker

Apoteker og forhandlere

Receptpligtig medicin må kun forhandles på apoteker, mens en række andre forhandlere kan få tilladelse til at sælge visse typer håndkøbslægemidler.

Medicintilskud og medicinpriser

I Danmark er der tilskud på størstedelen af den receptpligtige medicin.

Kontrol med lægemidler

Salg af ulovlig eller forfalsket medicin og tilfælde af ukendte bivirkninger overvåges og kontrolleres af Lægemiddelstyrelsen.

Medicinsk udstyr

Medicinsk udstyr er produkter, der bruges til at diagnosticere, forebygge, lindre eller behandle sygdomme, handicap eller skader.

Kliniske forsøg med lægemidler

I kliniske forsøg med lægemidler undersøger man, hvordan et lægemiddel virker, hvilke bivirkninger det har, og hvordan det omsættes i kroppen.

Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicovirksomheder

Sundhedspersoners uvildige tilknytning til virksomheder er afgørende, når der skal udvikles ny medicin og nyt medicinsk udstyr. 

Vaccinationer

Brugen af vacciner er en af grundpillerne i indsatsen for at forebygge alvorlige smitsomme sygdomme i befolkningen.

Medicin med på rejse

Hvis man har behov for at medbringe medicin på en rejse til udlandet, skal man undersøge, hvilke regler der gælder for at medbringe medicin til det land, man skal besøge.

Lægemiddelforsyning

Forsyningssikkerheden med medicin i Danmark er generelt høj, og det er de færreste gange, at man som borger går forgæves efter medicin på f.eks. apoteket.

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis

Den 1. januar 2018 trådte en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark.

Brexit og lægemidler

Storbritannien har pr. 31. januar 2020 forladt EU.