Kommunal- og regionaløkonomi

Om arbejdsområdet

Opgaverne, der ligger hos Indenrigs- og Sundhedsministeriets afdeling Kommunal- og regionaløkonomi, drejer sig om rammerne, styringen og overvågningen af kommunernes og regionernes opgaver, struktur og økonomi.

Afdelingen har bl.a. ansvar for at håndtere det kommunale og regionale finansieringssystem, tilskuds- og udligningssystemet, de kommunale skatter, momsrefusion samt kommunal og regional låntagning. Opgaverne omfatter udviklings- og analysevirksomhed, udformning af nye love og regler samt tildeling af tilskud. 

Derudover varetager afdelingen opgaver, som vedrører den kommunale og regionale sektors opgaver og struktur, offentligt-privat samarbejde, styring og kvalitetsudvikling, benchmarking/effektivitet, budget- og regnskabssystemerne samt De Kommunale Nøgletal.