Udvalget for en mere værdig død

Tema
Hænder

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal skabe offentlig debat om livets sidste tid og udarbejde et refleksionsoplæg, som skal nuancere regeringens beslutningsgrundlag for en dansk model for en mere værdig død.

Udvalget for en mere værdig død har til opgave at bidrage til en bred samfundsdebat om et emne, der er fyldt med svære afvejninger, følelser og holdninger. En mere værdig død handler ikke kun om, hvordan vi kommer herfra, men også om omsorg i den sidste tid. Det er en meget svær samtale, men det er en samtale, der skal tages af hensyn til det enkelte menneskes selvbestemmelse. 

Formålet med udvalget er at starte en samtale med danskerne om en mere værdig død med henblik på at understøtte regeringens ønske om at skabe en dansk model for en mere værdig død i forlængelse af den tradition, som vi i Danmark har for pleje og behandling af palliative patienter. Samtalen om en mere værdig død vil blive en debat, hvor ét dilemma ofte vil åbne døren for et nyt. Alle perspektiver er berettigede og vigtige i en etisk debat som denne.

Udvalget skal afslutte sit arbejde med et refleksionsoplæg til regeringen i slutningen af 2024. Refleksionsoplægget skal hjælpe til at nuancere regeringens beslutningsgrundlag for en dansk model for en mere værdig død.

Udvalgets refleksioner skal favne danskernes holdning til både en naturlig død og en assisteret afslutning på livet med henblik på at inddrage danskernes holdning i refleksionsoplægget – og inddrage danskernes forståelse af en værdig død ved de forskellige måder, som livet kan afsluttes på.

Om udvalget 

Udvalget består af 8 personer udpeget af indenrigs- og sundhedsministeren, der bl.a. har kompetencer inden for sundheds- og ældreområdet og på forskellig vis beskæftiger sig med åndelige, filosofiske og sociale spørgsmål.

Ved sammensætningen er der endvidere lagt vægt på, at udvalget besidder indsigt i danskernes holdninger, f.eks. som pårørende eller gennem anden personlig erfaring med livets sidste tid. 

Udvalgets medlemmer:

  • Formand: Kathrine Lilleør, forfatter og sognepræst ved Sankt Pauls Kirke i København
  • Kim Oskar Bakbo-Carlsen, psykologfaglig afdelingsleder ved Videns- og innovationscenter for socialfaglig praksis, Lemvig Kommune
  • Camilla Thorn Kristensen, social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen, Thisted 
  • Janne Rothmar Hermann, professor i sundhedsret ved Københavns Universitet
  • Thomas Søbirk Petersen, professor i moralfilosofi ved Roskilde Universitet og fhv. medlem af Det Etiske Råd
  • Janus Tarp, chefjurist og formand i UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
  • Kirsten Jacobsen, journalist, forfatter og foredragsholder
  • Lars Lior Ramsgaard, sygeplejerske på Psykiatrisk skadestue på Aarhus Universitetshospital (stiller af borgerforslag B 12 Forslag til folketingsbeslutning om legalisering af aktiv dødshjælp)

Skriv til udvalget 

Udvalget har oprettet en postkasse, som alle kan skrive til. Tiltaget giver danskerne mulighed for at bidrage med perspektiver på livets sidste fase og komme med input til udvalgets arbejde. 

Alle bidrag vil blive taget i betragtning. Postkassen er åben i en begrænset periode. 

Sådan sender du dit input

Skriv til: vaerdigdoed@sum.dk

Alle indsendte bidrag bliver behandlet fortroligt og vil indgå i udvalgets fremtidige overvejelser.

Når du skriver til postkassen, skriver du til Udvalget for en mere værdig død. Indenrigs- og sundhedsministeren og ministeriet modtager ikke henvendelser gennem postkassen.

Alle henvendelser til postkassen læses af sekretariatet for udvalget, der behandler henvendelserne fortroligt. Henvendelser vil blive delt med udvalgets medlemmer i anonymiseret form.

Formålet med postkassen er at give mulighed for at bidrage til udvalgets arbejde med dine perspektiver på spørgsmålet om en værdig død. Udvalget går ikke ind i konkrete sager, og der foretages ikke sagsbehandling på baggrund af din henvendelse. Dit bidrag vil dog blive brugt af udvalget til at nuancere debatten og måske udvalgets egne holdninger. Dit bidrag kan blive inddraget i udvalgets refleksionsoplæg til regeringen i anonymiseret form. 

Senest opdateret 12-06-2024