Arbejdsområde

Sundhedsvæsenet

Det danske sundhedsvæsen spiller en central rolle i vores velfærdssamfund og har til opgave at sørge for god, hurtig og tryg behandling af alle borgere.

Hvert eneste år er 9 ud af 10 danskere i kontakt med sundhedsvæsenet på den ene eller anden måde. Det kan eksempelvis være, når man er på besøg hos lægen, en tur på sygehuset eller hos special- eller tandlæge.

Danmark bruger årligt omkring 150 mia. kr. på at drive sundhedsvæsenet, og opgaverne er bl.a. fordelt mellem regioner, kommuner og praktiserende læger.

Sundhedsvæsenet

Sygehusvæsenet

På landets sygehuse får man adgang højt specialiseret udredning og behandling.

Praksissektoren

Både alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger og den øvrige praksissektor leverer nære sundhedstilbud til borgerne.

Kommunale opgaver

Kommunerne har ansvaret for en lang række sundhedsydelser tæt på borgerne bl.a. alkoholbehandling, tandpleje og genoptræning.

Tilsyn og sanktioner

I Danmark skal et overordnet sundhedsfagligt tilsyn på sundheds- og ældreområdet sikre tryghed for patienten.

Kvalitet i sundhedsvæsenet

For at sikre en sikre en høj kvalitet og en god læringskultur i hele sundhedsvæsenet arbejdes der systematisk med læring og kvalitetsudvikling.

Sundhedspersonale

Uddannelse af sundhedspersonale og sikring af kvalificerede sundhedspersoner til alle områder af landet er en vigtig opgave i sundhedsvæsenet.