Arbejdsområde

Psykiatri

De seneste år er der sket en stigning i antallet af mennesker, som kommer i kontakt med det psykiatriske system.

Psykiske lidelser er en betydelig personlig belastning for både den enkelte og de nærmeste pårørende.

Samfundsmæssigt anvendes der stadigt flere ressourcer på psykiatriområdet i sundhedsvæsenet og på det sociale område.

Det overordnede ansvar for at sikre behandlingen af psykiske lidelser ligger hos regionerne og kommunerne, mens Sundhedsministeriet skaber de overordnede rammer.

Psykiatri

Tvang og rettigheder i psykiatrien

Som patient i psykiatrien har man en række rettigheder og klagemuligheder.

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien

Ministeriet har et særligt fokus på at oplyse mindreårige patienter og deres forældre om tvang og rettigheder i psykiatrien.

Klage over tvang i psykiatrien

Hvis en patient bliver udsat for tvang på psykiatrisk afdeling, eksempelvis ved tvangsbehandling eller tvangsfiksering, har patienten mulighed for at klage.

Psykologordningen

Evaluering af forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling.

Om de særlige pladser i psykiatrien

De særlige pladser i psykiatrien er målrettet en mindre gruppe af særligt udsatte personer med svære psykisk lidelse, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt et misbrugsproblem.