Arbejdsområde

Forebyggelse

Sundhedspolitik begynder langt fra sygehusene - i det nære sundhedsvæsen og i borgerens eget hjem.

Forebyggelse er en af nøglerne til at sikre flest mulige mennesker gode og sunde leveår. Derfor spiller tidlige, forebyggende indsatser en afgørende rolle inden for mange forskellige områder i det danske sundhedsvæsen.

 

 

Forebyggelse

Forebyggelsespakker

Forebyggelsesindsatser kræver ansvar på tværs af kommuner, regioner og stat.

Nikotin og tobak

Rygning er den allerstørste enkeltårsag til sygdom og for tidlig død. Indsatsen over for rygning og brug af tobaks- og nikotinprodukter handler særligt om at forebygge, at børn og unge starter. Samtidigt skal vi støtte nuværende brugere af nikotinprodukter til at stoppe.

Overvægt

Svær overvægt er et alvorligt folkesundhedsproblem, og antallet af svært overvægtige forventes at stige i de kommende år.

Forebyggelse hos gravide og småbørn

Der er fokus på at styrke indsatsen på området for gravide og småbørns sundhed.

Forebyggelse hos børn og unge

De forebyggende sundhedsydelser til børn og unge omfatter gratis forebyggende børneundersøgelser og sundhedsvejledning.

Alkohol- og stofmisbrug

Et misbrug har store negative konsekvenser for den enkelte og for hele samfundet.

Vaccinationer

Brugen af vacciner er en af grundpillerne i indsatsen for at forebygge alvorlige smitsomme sygdomme i befolkningen.

Kronisk sygdom og multisygdom

Flere danskere lever med en eller flere kroniske sygdomme. Der kan dog gøres meget for forebygge kroniske sygdomme.