Dekoreringer

Indenrigs- og Sundhedsministeriet behandler indstillinger om Fortjenstmedalje og Belønningsmedalje samt Dannebrogordenen Ridderkorset.