Kontakt ministeriet

Se her, hvordan du kommer i kontakt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt styrelser mv. på ministerområdet.

Adresse

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216  København K
Tlf.: 72 26 90 00
E-post: sum@sum.dk  

CVR-nr. 12 18 86 68   
EAN-nr. 5798000362055 Departementet - læs mere om e-fakturering

Sommeren 2024 - telefonåbningstider

Telefontiden er i ugerne 28, 29 og 30:

Mandag-fredage kl. 9.00-12.00

Kontakt vedrørende spørgsmål om udredning af spiralsagen

Det er muligt at sende spørgsmål om udredning af spiralsagen, som retter sig til myndighedernes håndtering. Det gælder bl.a. spørgsmål vedrørende kommissorium for udredningen.

Send dine spørgsmål til følgende mail: udredningafspiralsagen@sum.dk

Bemærk, at ved fremsendele af mail gælder samme retningslinjer om henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger.

Departementets åbningstider

Normale åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-15.30 

Send sikker e-mail til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Forskellen på Digital Post og e-Boks

Digital Post og e-Boks er ikke det samme. Du har ikke automatisk Digital Post, fordi du måske har en e-Boks. Men fra din e-Boks kan du også se posten fra din digitale postkasse, så snart du er tilmeldt denne. Har du både Digital Post og e-Boks, får du samme post i begge postkasser. Du behøver altså kun se post ét sted.
I e-Boks kan du få post fra private virksomheder, for eksempel din bank eller dit pensionsselskab. Med Digital Post kan du få post fra alle offentlige myndigheder, for eksempel ministerier og styrelser. Og du kan både skrive til og besvare brevene fra dem digitalt.

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om dig eller en anden person (f.eks. helbredsoplysninger eller CPR-nummer), opfordrer vi til, at du sender din henvendelse til ministeriet via sikker e-mail eller Digital Post ved at logge ind med digital signatur på Mitoverblik på  www.borger.dk. Her skal du vælge Indenrigs- og Sundhedsministeriet som modtager og derefter vælge ”Departementets hovedpostkasse”. Nedenfor kan du også læse mere om, hvordan du sender sikker e-mail og Digital Post til ministeriet.

Du kan sende sikre elektroniske meddelelser til Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved at sende enten Digital Post eller sikker e-mail fra egen postkasse.

Digital Post

Med NemID og Digital Post kan du som borger eller virksomhed sende meddelelser sikkert til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Digital Post-systemet sørger for, at meddelelserne bliver digitalt signeret og krypteret. Læs mere om Digital Post her.

  1. Som ansat i en virksomhed kan du skrive til os med virksomhedssignatur fra virk
  2. Som borger kan du bruge digital post på borger.dk eller e-Boks.dk
  3. Send en mail til sum@sum.dk

Sikker e-mail med NemID ophører

Næste generation af NemID, kaldet MitID, er ved at blive udrullet. I arbejdet med den nye generation af NemID er løsningen blevet gentænkt og bygget op fra bunden i samarbejde mellem det offentlige, repræsenteret af Digitaliseringsstyrelsen, og de danske pengeinstitutter.

Sikker e-mail løsningen kommer i den forbindelse ikke til at indgå i det nye MitID, og bliver derfor lukket ned sammen med NemID. Det betyder, at du som bruger af Sikker e-mail ikke vil kunne sende og modtage e-mails gennem løsningen, samt at du ikke vil kunne dekryptere gamle mails, når NemID er lukket ned.

Læs mere her

Der kan sendes sikre e-mails (digitalt signerede og krypterede e-mails) til hovedpostkassen i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Er den sikre e-post stilet til en bestemt medarbejder, bedes du angive medarbejderens navn i e-postens emnefelt. Send mail til sum@sum.dk.

Bemærk, at dit e-mail-program skal være sat op til sikker e-mail, og du skal bruge modtagerens certifikat til at kryptere e-mailen. På hjemmesiden Nem-ID kan du få ministeriets offentlige nøgle, der giver dig adgang til at sende krypteret e-mail til os. Du får vores offentlige nøgle ved at taste sum@sum.dk i søgefeltet.

Bemærk, at Sikker e-mail-løsning ophører ved nedlukning af NemID. Læs om sikker e-mail og obs på afsnittet om ophør af denne løsning. 

Databeskyttelsesrådgivere, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har en fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO), Helle Ginnerup-Nielsen, der er ansat i departementet. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har dog egne databeskyttelsesrådgivere.

DPO’en har blandt andet til opgave at rådgive departementet og styrelserne om databeskyttelsesreglerne og fungerer som kontaktpunkt for borgere i relation til ministeriets behandling af deres personoplysninger.

Hvis du kontakter DPO’en bedes du samtidig oplyse, hvilken myndighed din henvendelse drejer sig om (f.eks. departementet eller en bestemt styrelse).

Kontaktoplysninger på Indenrigs- og Sundhedsministeriets DPO, Helle Ginnerup-Nielsen:

  • E-mail: databeskyttelse@sum.dk
  • Ved brev: Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, att.: Databeskyttelsesrådgiver
  • Digital post (se ovenfor)

Såfremt du sender din henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren via Digital Post, bedes du venligst skrive ”Att.: Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om dig eller en anden person (f.eks. helbredsoplysninger eller CPR-nummer), opfordrer vi til, at du sender din henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren via sikker e-mail eller Digital Post ved at logge ind på www.borger.dk. Du kan læse mere om departementets behandling af personoplysninger her

Kontaktoplysninger på Benchmarkingenhedens DPO, Philip Joen Bujnoch:

  • E-mail: post@benchmark.dk
  • Ved brev: Benchmarkingenheden, Holbergsgade 6, 1057 København K, att. Databeskyttelsesrådgiver

Kontaktoplysninger på VIVEs DPO: