Udlodningsmidler til sygdomsbekæmpende organisationer

Med lov om Udlodningsmidlerne, Lov nr. 1532 af 19. december 2017 er der kommet lidt flere penge til fordeling på driftspuljerne.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets andel af Danske Spils overskud fordeles i støtte til sygdomsbekæmpende organisationer, dvs. organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdom. 

Jf. Finanslov er der i 2024 i alt 58,1 mio. kr. til fordeling på udlodningspuljerne. Her af er der ca. 8,3 mio. kr. til fordeling på aktivitets- og rådighedspuljen.

Midlerne fordeler sig på 4 delpuljer i 2024:

 1. Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer
  Læs mere om puljen, hent ansøgningsskema og vejledning
  Ansøgningsfristen er den 1. juli 2024

 2. Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer
  Læs mere om puljen, hent ansøgningsskema og vejledning
  Ansøgningsfristen er den 1. juli 2024

 3. Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer 
  Læs mere om puljen
  Ansøgningsfristen var den 1. februar 2024

 4. Rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer 
  Læs mere om puljen
  Ingen frist - kan søges løbende.
Kontakt

Spørgsmål kan rettes til:
Annette Madsen
Tlf.: 30 82 38 14
Mail: ama@sum.dk

Læs mere om udlodningsmidlerne på