Kommuner og regioners styrelse

Om arbejdsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er øverste tilsynsmyndighed for kommuner og regioner.  

Indenrigsafdelingen har ansvaret for reglerne om kommuners og regioners styrelse og inddeling. Herunder ligger lov om kommunernes styrelse, regionsloven, lov om forpligtende kommunale samarbejder, inddelingsloven og de uskrevne regler om kommunernes opgavevaretagelse (kommunalfuldmagten).  

Afdelingen varetager også generelle offentligretlige spørgsmål om forvaltningsret, herunder aktindsigt og god adfærd i det offentlige samt generelle juridiske spørgsmål vedrørende samspillet mellem kommuner og regioner og andre myndigheder.

Afdelingen varetager herudover visse internationale opgaver - navnlig i Europarådet - medsærligt fokus på lokaldemokrati.   

Endelig er afdelingen ansvarlig for opgaver vedrørende valg og folkeafstemninger, hvor ministeriet er øverste myndighed.