Arbejdsområder

Vi arbejder med sundhed inden for en lang række områder i Danmark

Herunder kan du få et overblik over vores arbejdsområder indenfor sundhedsområdet.

Sundhed

Patientrettigheder

I Danmark er grundlæggende patientrettigheder en afgørende del af vores sundhedsvæsen.

Sundhedsvæsenet

Det danske sundhedsvæsen er en integreret del af hele samfundet. Det omfatter både sygehuse, kommuner, praktiserende læger og andre sundhedspersoner.

Sygdomme

En række sygdomme fylder særligt meget i sundhedsvæsenet.

Psykiatri

I Psykiatrien arbejdes der med at forebygge, diagnosticere og helbrede psykiske sygdomme.

Forebyggelse

Forebyggelse af sygdom er en nødvendig og god investering for samfundet.

Medicin og apoteker

Udvikling og salg af medicin skal foregå under de rette forhold, så patienter i sundhedsvæsenet får den optimale behandling.

Forskning

Forskning og udvikling af nye behandlingsmetoder udgør en kerneopgave i det danske sundhedsvæsen.

Internationalt samarbejde

Danmark samarbejder med mange andre lande på sundhedsområdet og deltager i internationale organisationer som EU, WHO, FN, OECD, Europarådet og Nordisk Ministerråd.

Digitalisering og data

Digitalisering og bedre brug af data kan øge kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet