Aktuelt

Sundhedsstrukturkommissionen

Sundhedsstrukturkommissionen har i dag præsenteret sine tværgående anbefalinger og forslag til forvaltningsmodeller til, hvordan Danmark i fremtiden kan organisere sit sundhedsvæsen, som står over for store udfordringer.

Kommissionen præsenterer seks tværgående anbefalinger, som er uafhængige af valget af forvaltningsmodel.

Derudover præsenterer kommissionen tre bud på modeller for ny forvaltningsmæssig indretning af sundhedsvæsenet.

Læs pressemeddelelse og hent rapport mv.

 

Seneste nyt

Temaer

Fokus på

Danmark forhandler om ny international pandemiaftale

Danmark forhandler om ny international pandemiaftale

Covid-19 har vist, at pandemier er en global udfordring, som ingen lande kan håndtere alene. Derfor forhandler medlemslandene i Verdenssundhedsorganisationen WHO lige nu om en fælles aftale, der skal sikre, at verden i fremtiden er bedre forberedt og mere modstandsdygtig over for pandemier.

Sundhedsstrukturkommissionen

Sundhedsstrukturkommissionen

Regeringen har nedsat en sundhedsstrukturkommission, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet. Modellerne skal understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed og som er mere nært og bæredygtigt.

Indenrigs- og sundhedsminister

Sophie Løhde (V)

Sophie Løhde (V) er tiltrådte som indenrigs- og sundhedsminister den 15. december 2022.  

  • Ministerens CV
  • Pressebilleder
  • Åbenhedsordning

Læs om ministeren

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løjde (V)
Foto: