Arbejdsområde

Forskning

Forskning og udvikling af nye behandlingsmetoder udgør en kerneopgave i det danske sundhedsvæsen. 

Sundhedsforskning giver ny viden om sygdom og behandling, som er med til at forbedre vores sundhedsvæsen og udvikle bedre diagnostik og målrettet behandling. Det bidrager til at sikre danskerne gode muligheder for at leve et sundt, aktivt og langt liv.

Danmark er en førende forskningsnation på sundhedsområdet og har gode muligheder for at få endnu mere ud af de danske styrkepositioner på området. Det sikrer vi bl.a. ved at bygge videre på et stærkt samarbejde mellem det offentlige sundhedsvæsen og private aktører, styrke indsatserne for klinisk forskning og skabe gode og sikre rammer for brug af danske sundhedsdata. 

Forskning

Kliniske forsøg

Kliniske forsøg er kliniske forskning der udgår bindeleddet mellem laboratorie og klinik. Klinisk forskning undersøger, om medicin eller behandlinger virker på patienter.

Forskning i sundhedsdata

I Danmark har vi unikke sundhedsdata i nationale sundhedsregistre og samlinger af biologisk materiale i biobanker.