Indstillinger fra Epidemikommissionen

Her vises et samlet arkiv over alle indstillinger fra Epidemikommissionen. Der kan være tilfælde, hvor en indstilling først kan ses efter nogen tid - se forklaring nedenfor:

Om offentliggørelse af indstillingerne

Det følger epidemiloven, at vedkommende minister offentliggør Epidemikommissionens indstillinger.

Skal der ske forelæggelse for eller orientering af det af Folketinget nedsatte udvalg efter lovens § 9 og § 10 (Epidemiudvalget), skal indstillingen offentliggøres hurtigst muligt efter forelæggelsen eller orienteringen.

Skal der ikke ske forelæggelse eller orientering, skal offentliggørelsen ske snarest muligt.

Hvis vedkommende minister fastsætter regler på baggrund af indstillingen fra kommissionen, forudsættes det, at offentliggørelsen som det helt klare udgangspunkt sker samtidig med udstedelsen. 

Efterfølgende offentliggøres indstillingerne her på Epidemikommissionens side.

Arkiv over indstillinger

Oversigten viser de 4 seneste indstillinger - se flere ved at vælge samlet arkiv, hvor der også er søgemuligheder.