Forskning

Kliniske forsøg

Kliniske forsøg spiller en afgørende rolle for forskning, sundhedsinnovation og vækst.

Der arbejdes løbende på at sikre gode rammer for forskere og klinikere, som ønsker at bedrive forskning på sundhedsområdet bl.a. til gavn for patienterne.

Derfor er der også lanceret en række initiativer, som skal styrke Danmarks position i konkurrencen med andre lande om klinisk lægemiddelforskning.

Blandt andet er der udarbejdet en handlingsplan for offentligt-privat samarbejde og etableret et partnerskab for strategisk innovation samt et uafhængigt forskningsnetværk.

Derudover skal en ny EU-forordning bidrage til et styrket grundlag for vækst på lægemiddelområdet.

Kliniske forsøg

Godkendelse af kliniske forsøg

I Danmark skal kliniske forsøg anmeldes til Lægemiddelstyrelsen og Det Videnskabsetiske Komitésystem.

Kliniske forsøg med lægemidler

Krav til udførelsen af kliniske forsøg med lægemidler er reguleret både nationalt og på EU-niveau.

Handlingsplan for offentligt-privat samarbejde om kliniske forsøg

10 konkrete initiativer skal bidrage til at tiltrække mere klinisk forskning mellem offentlige og private parter.

INNO+ og Trial Nation

Strategiske partnerskaber skal fremme mulighederne for at udføre kliniske forsøg i Danmark.

Cochrane Denmark

Cochrane Denmark er en uafhængig videnskabelig netværksorganisation, som udarbejder oversigter med kvalitetsvurderinger og opsummering af resultater af kliniske forsøg.