Regeringen sætter navne på medlemmerne af Udvalget for en mere værdig død

17-10-2023

Regeringen har nedsat et nyt udvalg, der skal skabe offentlig debat om livets sidste tid og udarbejde et refleksionsoplæg, som skal nuancere regeringens beslutningsgrundlag for en dansk model for en mere værdig død.

Udvalget for en mere værdig død. Det er navnet på et nyt udvalg, som det næste års tid skal forholde sig til, hvordan vi i højere grad hver især kan få en værdig afslutning på livet den dag, vi skal herfra.

Sognepræst Kathrine Lilleør er udpeget som formand for det bredt sammensatte udvalg, der bl.a. skal understøtte og nuancere regeringens beslutningsgrundlag i arbejdet med at skabe en dansk model for en mere værdig død.

Foruden at skabe en offentlig debat om livets sidste tid skal udvalgets arbejde munde ud i et refleksionsoplæg om danskernes forståelse af en værdig død.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

”Selvom vi alle skal dø, har flere af os svært ved at sætte ord på, hvordan vi gerne vil herfra. For mig at se giver det derfor god mening, at vi har en samfundsdebat om, hvordan vi i højere grad kan sikre, at vi får en værdig afslutning på livet. Og det nye udvalg skal bidrage til, at vi får de forskellige synspunkter frem og står på et oplyst grundlag i vores arbejde med at skabe en dansk model for en mere værdig død i forlængelse af den tradition, vi har i Danmark for pleje og behandling af palliative patienter. Jeg ser frem til debatten om et emne, der er dilemmafyldt og forbundet med mange følelser og holdninger.”

Der er i udvælgelsen af medlemmer lagt vægt på en sammensætning, der sikrer kompetencer inden for sundheds- og ældreområdet, mens også åndelige, filosofiske og sociale perspektiver er repræsenteret.

Der er også lagt vægt på, at udvalget besidder indsigt i danskernes holdninger, f.eks. som pårørende eller gennem anden personlig erfaring med livets sidste tid.

Udvalgets medlemmer er:

  • Formand, Kathrine Lilleør – Forfatter og sognepræst ved Sankt Pauls Kirke i København.
  • Kim Oskar Bakbo-Carlsen – Psykolog ved Hospice Limfjorden og Anker Fjord Hospice
  • Camilla Thorn Kristensen – Social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen i Thisted Kommune
  • Janne Rothmar Herrmann – Professor i sundhedsret ved Københavns Universitet
  • Jesper Grud Rasmussen – Klinisk sygeplejespecialist ved Diakonissestiftelsens Hospice
  • Emma Helledie – Afdelingslæge og næstformand i Dansk Selskab for Palliativ Medicin
  • Thomas Søbirk Petersen – Professor i moralfilosofi ved Roskilde Universitet og fhv. medlem af Det Etiske Råd
  • Janus Tarp – Chefjurist og formand i UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
  • Kirsten Jacobsen – Journalist, forfatter og foredragsholder
  • Lars Lior Ramsgaard – Sygeplejerske på psykiatrisk skadestue på Aarhus Universitetshospital

Arbejdet afsluttes i 2. halvår af 2024, hvor udvalget præsenterer sit refleksionsoplæg for regeringen.

Udvalget sekretariatsbetjenes i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Læs kommissoriet for Udvalget for en mere værdig død her.

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk