Energi og miljø

Energi- og klimapolitik for ministeriet.

Formålet med energi – og klimapolitikken er at medvirke til at reducere udledningen af CO2 og dermed mindske de klimabelastninger, som ministeriet bidrager med. 

Energi- og klimapolitikken skal medvirke til sikre en systematisk, løbende indsats med det formål at tilstræbe en optimal energiudnyttelse, så miljøet forbedres og ministeriets energiomkostninger reduceres, under hensyntagen til kunde- og myndigheds krav til produkt- og servicekvalitet og samlede økonomiske hensyn. 

Med energi- og klimapolitikken forpligter Sundhedsministeriet sig til:

  • Identifikation og gennemførelse rentable energibesparende projekter.
  • Integration af energibesparende tiltag ved investeringer og ombygninger.
  • Registrering af tilgængelige energidata og offentliggørelse af nøgletal og energirapporter.
  • Energirigtigt indkøb.
  • Overholdelse af gældende energiregulering og lovgivning.  

Energiansvarlig på ministerområdet

I henhold til 'Cirkulære nr. 27 om energieffektivisering i statens institutioner' af 19. april 2005 har Sundhedsministeriet udpeget energiansvarlig og koordinerende kontaktperson for ministerområdet: Forsyningsansvarlig og Lean koordinator, maskinmester Kim Fjordbak Hansen, Statens Serum Institut, direkte tlf. 50 92 58 68, e-post: kimh@ssi.dk

Energihandlingsplan

Der er udarbejdet energihandlingsplaner for Sundhedsministeriet. Handlingsplanen indeholder såvel generelle retningslinjer som specifikke besparelsestiltag. Se energihandlingsplan af den 11. september 2009.