Årsrapporter, mål- og resultater samt departementets finansielle regnskab

Om departementets finansielle regnskab

Det finansielle regnskab for 2021 for Sundhedsministeriet vedrører følgende hovedekonti:

  • § 16.11.01.  Departementet,
  • § 16.11.27.  Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af,
  • § 16.11.50.  Administrationsudgifter ved initiativer i satspuljenaftalen

Ministeriet har endvidere varetaget administrationen af en række tilskudskonti, jf. afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet.

Seneste regnskaber:

Det finansielle regnskab for 2023 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

Det finansielle regnskab for 2022 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

Det finansielle regnskab for 2021 (Sundhedsministeriet)

Det finansielle regnskab for 2020 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Det finansielle regnskab for 2019 (Sundheds- og Ældreministeriet)
 

Her følger links til årsrapporter, mål- og  resultatplan for koncernen

Årsrapporterne indeholder regnskab, faglige resultater, målrapportering i forhold til mål- og resultatplanen.

Mål- og resultatplan aftales årligt med de enkelt institutioner.

Find link til årsrapporter og mål- og resultater herunder:

  Link til:                  Link til:
Sundhedsstyrelsen  Årsrapporter   Mål- og resultater 
Styrelsen for Patientsikkerhed Årsrapporter   Mål- og resultater
Sundhedsdatastyrelsen Årsrapporter    Mål- og resultater
Nationalt Genom Center Årsrapporter og mål- og resultater 
Lægemiddelstyrelsen Årsrapporter   Mål- og resultater
Styrelsen for Patientklager Årsrapporter   Mål- og resultater
Statens Serum Institut Årsrapporter og mål- og resultater 
Nationalt Center for Etik Årsrapporter   Mål- og resultater 
Benchmarkingenhed Årsprogram og resultatplan 
Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd (VIVE)
Årsrapport og mål- og resultater 

 

Senest opdateret 22-03-2024