Input til Sundhedsstrukturkommissionen den 19. juni 2023

19-06-2023

Af: Peter Mogensen, direktør Kraka og Kraka Advisory

Hvad er den vigtigste problemstilling, som Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger bør adressere?

 • Den offentlige sektors tilbud opleves i dag af mange som utilfredsstillende. Det skyldes dels, at velfærdsstaten har været underfinansieret siden ca. 2010 og dels at velfærdsstaten lider af en omkostningssyge, som gør den dyrere og dyrere at finansiere år for år.
 • Det offentlige velfærdstilbud er sakket bagud i forhold til den private velstand.
 • Det skyldes bl.a. det positive, at vi alle er blevet rigere siden 1960’erne. Derfor er der brug for en grundlæggende ændring i den måde, som velfærdsstaten er finansieret.
 • Der er allerede i dag slået sprækker i velfærdsstatens tilbud. Konsekvenserne er øget ulighed og reduceret tillid til velfærdsstaten. Hvis ikke der tænkes nyt, bliver konsekvensen en opdeling i et A- og et B-hold, hvor dem der har penge, kan tilkøbe ekstra ydelser, mens dem der ikke har, må nøjes med et begrænset offentligt tilbud.
  • Der er 2,7 mio. danskere, der har privat sundhedsforsikring
  • Der er 400.000 danskere, der har en tillægsarbejdsløshedsforsikring
  • Der er stadigt flere, der fravælger offentlige skoletilbud og sender børnene i privatskoler
  • Det er i 2080 mere end halvdelen af de ældres indkomst, der kommer fra private pensionsopsparinger, mod godt 20 pct. i dag.
 • Der er således behov for at sikre, at velfærdssamfundet ikke eroderes og at offentlige ydelser og ydelser fra forsikrings- og pensionssystemet ses i en sammenhæng og ikke som substituerende ydelser – ellers falder tilslutningen til den danske velfærdsmodel og uligheden vil øges kraftigt.

Er der nogle løsningsforslag til problemstillingen, som Sundhedsstrukturkommissionen bør forfølge?

 • En løsning kunne være at lade sig inspirere af de private pensioner der er opbygget siden 1980’erne. Hvis borgerne i højere grad selv sparer op til tidssvarende velfærdstilbud i alderdommen, vil det frigive midler til at finansiere tilbud til dem, der ikke selv kan spare op.

 

Logo for Sundhedsstrukturkommissionen

Læs seneste input: