Input til Sundhedsstrukturkommissionen den 21. november 2023

21-11-2023

Af: Jacob Anhøj, Læge, DITData & Analyse, Region Sjælland

Hvad er den vigtigste problemstilling, som Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger bør adressere?

  • Data om kvalitet i sundhedsvæsenet findes i rigt mål men udnyttes kun i ringe grad.
  • Dem med adgang til data (dataejerne) mangler indsigt i, hvordan data anvendes til kvalitetsudvikling.
  • Dem med indsigt i anvendelse af data til kvalitetsudvikling (databrugerne) mangler adgang til data.

Er der nogle løsningsforslag til problemstillingen, som Sundhedsstrukturkommissionen bør forfølge?

  • Gør i så vid udstrækning som muligt og under behørig hensyntagen til beskyttelse af personfølsomme oplysninger data om kvalitet i sundhedsvæsenet tilgængelige for fagfolk og borgere.
  • Forpligt ejere af kvalitetsdata fra fx de landsdækkende kliniske databaser (RKKP) og de løbende undersøgelser af patientoplevelser (LLUP) til løbende at stille nænsomt aggregerede data til rådighed for fagfolk og borgere ad modum
    Danmarks Statistik
  • Styrk samarbejdet mellem dataejere og databrugere om fremstilling af data til kvalitetsudvikling.

Litteratur

Logo for Sundhedsstrukturkommissionen

Læs seneste input: