Input til Sundhedsstrukturkommissionen 22. september 2023

22-09-2023

Af: Torben K. Hollmann, Centerchef Sundhed og Ældre, Næstved kommune

Hvad er den vigtigste problemstilling, som Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger bør adressere?

  • At det kommunale sundhedsvæsen anerkendes på lige fod med det regionale
  • At de sundhedsfaglige kompetencer, der er i kommunen, bruges
  • At vi får behandlingen tættere på borgerne, særligt kronikere, udsatte og borgere udsat for ulighed i sundhed
  • At der etableres et formelt samarbejde mellem kommune og regionen, så kommune behandler færdigt på vegne af regionen
  • At der arbejdes målrettet på kompetenceudvikling på tværs af sektorer
  • At data bruges og deles på tværs af sektorerne
  • At PLO lægens funktion afklares – skal de tage sig af den ”daglige” behandling af kronikere, eller skal kommune i samarbejde med E-Hospitalet

Er der nogle løsningsforslag til problemstillingen, som Sundhedsstrukturkommissionen bør forfølge?

I Næstved kommune har vi et tæt samarbejde med Region Sjællands E-Hospital. Samarbejdet betyder, at de borgere, vi har på vores 24 akutpladser, kan indlægges på E-Pladser, så det er Regionen, der har behandlingsansvaret, men kommunens personale der udfører behandlingen. 

Det kan vi, fordi vi har fået stillet medicinsk udstyr til rådighed, så vi kan tage diverse kliniske prøver, herunder blodprøver. Hvis en borger triagerer Rød, kan vi fortage de kliniske undersøgelser og dermed være forberedt, når vi ringer E-Lægen op. Lægen går stuegang via iPad, med vores data, som vi deler gennem fælles IT-system. Dermed undgår borgeren at blive indlagt. Når lægen har sat diagnosen, kan vi igangsætte behandlingen. Det kan vi, fordi regionen har tildelt os et ”sygehus” apotek, med de mest brugte lægemidler. 

Vi udruller nu denne ordning til alle vores plejehjem (dog uden apotek) - senere til alle vores borgere ude i eget hjem. Dermed dækker ordningen 4.500 borgere. Vi forventer at kunne forebygge 20 til 25 procent af de akutte indlæggelser på Slagelse akutmodtagelse. 

Det kræver kompetencer i kommunerne. Derfor har vi opstartet et samarbejde med Slagelse Akutmodtagelse, hvor vi giver vores Social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker en Akutuddannelse (1-årig uddannelse) sammen med Akutmodtagelsens personale, så de får samme faglige viden, men også lærer hinanden at kende, samt får indblik i hinandens verdner. 

Vi har også en aftale om ”hverdags” kompetenceudvikling, hvor vi sender vores personale op på Akutmodtagelsen for at træne deres faglige færdigheder. Fx KAD-anlæggelse, venflon mm. Det betyder, at kommunens medarbejdere kan bibeholde deres færdigheder, selvom de ikke bruger deres færdigheder ofte. 

De borgere, der kommer fra Næstved kommune til Slagelse Akutmodtagelse, bliver der holdt øje med. Skulle der være indlæggelser, der kunne være undgået fx væskebehandling og KAD-anlæggelse, så beder Akutmodtagelsen om, at vi sender vores medarbejder ind til dem for at oplære dem i de færdigheder, så vi fremadrettet ikke behøver at indlægge borgerne med de problemstillinger. 

Det betyder, at vi tager presset fra Akutmodtagelsen, men også at borgerne, særligt de udfordrede, får en langt bedre behandling. Der er også langt flere, der færdiggør en behandling, samt det der normalt følger efter en indlæggelse fx genoptræning, blodprøve tjek mm.
Det sparer selvfølgelig også en masse penge, men det sikrer også, at vi kan rekruttere og beholde vores medarbejdere, fordi de får lov til at bruge deres kompetencer, samt at udvikle deres kompetencer.

Logo for Sundhedsstrukturkommissionen

Læs seneste input: