Kronisk sygdom og multisygdom

Flere danskere lever i dag med en kronisk sygdom, såsom diabetes, KOL, leddegigt og astma.

Når et stigende antal danskere rammes af en kronisk sygdom, stiller det højere krav til planlægning og koordinering af forløb, fordi mennesker med kronisk sygdom ofte er i berøring med mange dele af sundhedsvæsenet. Der er derfor fokus på at styrke sammenhængen omkring de patienter, der har forløb på tværs af sektorer. 

Det er samtidig vigtigt, at sundhedsvæsenet er gearet til at tage sig af både de akutte og mere langsigtede indsatser, som mennesker med kroniske sygdomme kræver. Målet er at styrke indsatsen for at opspore, behandle og rehabilitere patienter med kronisk sygdom bedst muligt. Samtidig skal forebyggelsesindsatsen bidrage til, at færre udvikler kroniske sygdomme.

Sundhedsvæsenet arbejder samtidig også for at forebygge kroniske sygdomme. Dette gøres eksempelvis igennem Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 

For at understøtte kommunernes forebyggelsesarbejde, har Sundhedsstyrelsens udarbejdet de såkaldte forebyggelsespakker, der bl.a. omhandler overvægt og rygning.

Læs mere om forebyggelsespakkerne her

Multisygdom

Multisygdom beskriver personer, der lever med flere kroniske sygdomme samtidig. Risikoen for at blive ramt af flere kroniske sygdomme samtidig bliver højere, jo ældre vi bliver.

Det er derfor vigtigt, at sundhedsvæsenet kan tage hånd om patienter, der har mange forskellige udfordringer. Kravene til overgangene mellem afdelinger og sektorer er store, så multisyge patienter ikke oplever at blive tabt mellem flere stole.

Læs mere om multisygdom her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om organiseringen af samarbejdet i rapport udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere om indsatser ved multisygdom i rapport udarbejdet for Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse