Demens

I dag anslås det, at omkring 89.000 danskere over 60 år lever med en demenssygdom.

Demens er ikke et udtryk for den normale aldringsproces, men risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen. Der er mere end 200 forskellige sygdomme, som kan medføre demens. Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, som mindst halvdelen af alle mennesker med demens lider af.

Det er i dag ikke muligt at kurere demens, men der er ved nogle demenstilstande mulighed for at tilbyde behandling, der for en periode kan udskyde eller forsinke den fremadskridende forringelse af funktioner. Kendskab til demensdiagnosen og sygdommens sandsynlige forløb er derfor et vigtigt arbejdsredskab i forbindelse med tilrettelæggelsen af plejen af mennesker med demens. Derudover vil en tidlig diagnosticering give den enkelte mulighed for at planlægge sit fremtidige liv, eventuelt i samråd med pårørende og med professionel bistand. 

Som følge af den voksende ældrebefolkning forventes et øget antal personer i Danmark at bliver ramt af en demenssygsom i de kommende år. 

Læs mere om demens på Det Nationale Videnscenter for Demens' hjemmeside

Læs mere om Demens i Danmark her