Udpegning af medlemmer til Kommission for robusthed i sundhedsvæsenet

26-08-2022

Regeringen har nedsat en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet, som skal komme med anbefalinger til, hvordan der sikres mere personale og mere tid til kerneopgaven. Sundhedsministeren har nu udpeget medlemmerne til Kommissionen.

Kommissionen er nedsat i forlængelse af den politiske aftale om sundhedsreformen, som regeringen indgik med en lang række af Folketingets partier den 20. maj 2022. Kommissionen skal komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, så der sikres robusthed i opgaveløsningen og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Vi har massive udfordringer med rekruttering og fastholdelse i vores sundhedsvæsen. Det kræver handling på flere indsatsområder, så vi sikrer mere sundheds- og plejepersonale med mere tid til kerneopgaven. Derfor har kommissionens medlemmer bred indsigt i og erfaring med sundhedsvæsenets drift. Målet er, at flere har lyst til gøre karriere i sundhedsvæsenet, og at dem, som allerede er der, har mod på at blive.

Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet bliver ledet af Søren Brostrøm. Kommissionen består herudover af otte eksperter og otte repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Kommissionen skal løbende inddrage væsentlige aktører på området i sit arbejde, herunder fagforbund- og foreninger på sundhedsområdet, samt relevante parter og interessenter, der har kendskab til og erfaring med sundhedsvæsenets drift.

Kommissionen skal løbende komme med anbefalinger, hvor de første anbefalinger skal forelægges regeringen primo 2023. Kommissionen skal afrapportere sine samlede anbefalinger senest ved udgangen af 2023. Der er nedsat en politisk følgegruppe blandt aftalepartierne bag sundhedsreformen som løbende vil blive inddraget i drøftelser om kommissionens anbefalinger.

Medlemmer:

Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet ledes af Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen. Ud over formanden består Kommissionen af en række eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Medlemmerne har tilsammen bred indsigt i sundhedsområdet og uddannelsesområdet, fx med kompetencer inden for sundhedsøkonomi, ledelse og organisering eller med erfaring fra sundhedsvæsenet.

Ekspertmedlemmer:

 • Annemarie Hellebek, hospitalsdirektør, Bornholms Hospital
 • Christian Bøtcher Jacobsen, Professor, Aarhus Universitet
 • Thomas Kiær, adm. direktør, Acure Privathospital
 • Randi Brinckmann, Dekan, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole
 • Mickael Bech, Forsknings- og analysechef for VIVE Sundhed, professor i sundhedsøkonomi og –ledelse
 • Klaus Larsen, IT-direktør Region Nordjylland
 • Bodil Overgaard Akselsen, chefsygeplejerske, Regionshospitalet Gødstrup
 • Per B. Christensen, formand Danske SOSU-skoler 

Medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter:

 • Lizette Risgaard, formand for FH
 • Torben Hollmann, formand, Social- og Sundhedssektoren i FOA
 • Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand i Dansk Sygeplejerråd
 • Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne
 • Rikke Margrethe Friis, forhandlingsdirektør i Danske Regioner
 • Ricco Dyhr, sygehusdirektør, Nykøbing Falster Sygehus
 • Christian Harsløf, direktør i KL
 • Katja Kayser, administrerende direktør, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune


Kommissoriet for Kommissions arbejde kan tilgås her

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet