Robusthedskommissionens anbefalinger

11-09-2023
Forside på rapport

Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet blev nedsat i sommeren 2022 i forlængelse af den politiske aftale af 20. maj 2022 om en sundhedsreform.

Det politiske ønske var, at kommissionen skulle komme med anbefalinger til løsning af de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet og på ældreområdet med sikring af uddannet og kompetent personale i hele landet. Kommissionen skulle særligt have fokus på den lange bane, hvor der bliver flere ældre og forventes flere med kroniske sygdomme og psykiske lidelser.

Kommissionens hovedopgave har været at pege på tiltag, der i fremtiden kan sikre mere personale og personale med mere tid til den borger- og patientnære kerneopgave bl.a. gennem bedre tilrettelæggelse af uddannelser, bedre overgang fra uddannelse til praksis, styrket tilknytning til arbejdspladsen samt mere fleksibel og tværfaglig løsning af opgaver. Kommissionen har også haft fokus på tiltag som prioritering og smartere opgaveløsning samt bedre brug af teknologier, der alle kan give personalet mere tid og rum til at løse kerneopgaven.

Hent Robusthedskommissionens rapport og anbefalinger (tilgængelig PDF)

Hent PIXI - Robusthedskommissionens anbefalinger (tilgængelig PDF)

Download PIXI - Recommendations by the Danish Resilience Commission (PDF)


Bilag:

Hent Bilagsrapport - Robusthedskommissionens anbefalinger (tilgængelig PDF)

Hent excel-fil med figurer og tilhørende data

Senest opdateret 28-02-2024