Internationalt arbejde vedr. lokaldemokrati mv.

Europarådet arbejder bl.a. med lokaldemokrati, lokalt selvstyre, god forvaltning på lokalt, regionalt og nationalt niveau, herunder samarbejde mellem lokale og regionale myndigheder og civilsamfundsorganisationer på tværs af landegrænser.

Arbejdet er forankret i Europarådets Styrekomité for Demokrati, Steering Committee fon Democracy (CDDEM). Indenrigsafdelingens enhed for god forvaltning og internationale anliggender vedr. lokaldemokrati repræsenterer Danmark i komiteen.

Læs mere om komiteens arbejde på Europarådets hjemmeside.

Indenrigsafdelingen er herudover løbende involveret i andre internationale opgaver, som berører mere overordnede forhold vedrørende kommuner og regioner. Det gælder f.eks. det årlige Nordiske Kommuneministermøde.