Kommuner og regioners styrelse

Kommunestyrelsesloven og regionsloven indeholder de overordnede rammer for kommunernes og regionernes styrelse.

Den kommunale styrelseslov omhandler blandt andet borgmesterens, kommunalbestyrelsens og udvalgenes rettigheder og pligter samt styreformer i kommuner.

Regionsloven indeholder blandt andet bestemmelser om regionsrådet, regionsråds-medlemmernes rettigheder og pligter samt regionernes opgaver.


Du kan læse ministeriets afgørelser, udtalelser og notater om kommunale og regionale forhold i ministeriets resumédatabase