Løn, vederlag og pensioner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ansvarlig for reglerne om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale og regionale hverv.

Du kan læse mere om vederlag m.v. til bl.a. kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmestre, regionsrådsmedlemmer og regionsrådsformænd i følgende bekendtgørelser og vejledninger:

Bekendtgørelser

Vejledninger

Regulering af vederlag pr. 1. april 2024:

Nedenfor kan du læse relevante nyheder m.v. om vederlag og vilkår mv. til bl.a. kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmestre, regionsrådsmedlemmer og regionsrådsformænd:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endvidere ansvar for reglerne om Kommunernes Lønningsnævn, som godkender løn- og ansættelsesforhold for kommunalt ansat personale mv. Du kan læse mere i nedenstående bekendtgørelse og på nævnets hjemmeside:

Du kan læse ministeriets udtalelser, notater m.v. om vederlag i Indenrigs- og Sundhedsministeriets resumédatabase