Særlige pladser i psykiatrien

Psykiatri

De særlige pladser i psykiatrien er målrettet en mindre gruppe af særligt udsatte personer med svære psykisk lidelse, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt et misbrugsproblem.

Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at stabilisere patientens helbred og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen. Derudover er formålet er at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter samt at forebygge anvendelsen af tvang over for målgruppen. 

De første særlige pladser i psykiatrien blev åbnet i 2018.

Rapporten formidler VIVEs evaluering af de særlige pladser i psykiatrien, som blev vedtaget i Folketinget i juni 2017.

Det indgik i lovgrundlaget, at de særlige pladser skulle evalueres efter 3 år, og det daværende Sundheds- og Ældreministerie (nuværende Sundhedsministeriet) anmodede VIVE om at gennemføre denne. Det er den evaluering, der nu er færdig.