Klage over tvang i psykiatrien

Hvis en patient bliver udsat for tvang på psykiatrisk afdeling, eksempelvis ved tvangsbehandling eller tvangsfiksering, har patienten mulighed for at klage.

Det er Det Psykiatriske Patientklagenævn, der behandler klager over tvang i psykiatrien. 

Læs mere om klagemulighederne i Det Psykiatriske Patientklagenævn

Patientvejledning

Patienten kan klage selv, men patienten kan også klage med hjælp fra en patientrådgiver. Patienter, der bliver udsat for tvang, har altid krav på at få beskikket en patientrådgiver. Patientrådgiveren skal rådgive og guide patienten med hensyn til alle forhold i forbindelse med patientens indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling, herunder hvis patienten ønsker at klage. 

Oplysninger om patientrådgiverne i den enkelte region kan findes på regionernes hjemmesider.