Løft af psykiatriområdet: Bedre hjælp til børn og unge

Tema
Unge

Regeringen vil i 2024 afsætte over en halv milliard kroner til blandt andet at styrke kapaciteten og højne kvaliteten af behandlingen i børne- og ungdomspsykiatrien.

Psykiatrien kan se frem til et markant økonomisk løft til næste år. I 2024 vil regeringen nemlig øremærke i alt 400 millioner kr. ekstra til området til en række konkrete initiativer. Det er blandt andet indsatser målrettet børn og unge, en større tryghed for medarbejderne og forebyggelse af selvmord.

Midlerne kommer oveni, at regeringen i forbindelse med regionernes og kommunernes økonomiaftale for 2024 har afsat 67 mio. kr. i 2024 og 165 mio. kr. i 2025 og frem til et samlet dobbeltdiagnosetilbud målrettet mennesker, der både har en svær psykisk lidelse og et stofmisbrug.

Desuden fremgår det af regeringens oplæg til udmøntning af forskningsreserven, at man i 2024 vil prioritere 100 mio. kr. til psykiatrien.

Samlet set vil psykiatrien altså få tilført ekstra 567 millioner kr. i 2024.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde:

Psykiatrien er nødlidende og har brug for et tiltrængt økonomisk løft. Derfor lægger vi op til at tilføre psykiatrien mere end en halv milliard kroner ekstra til næste år. Pengene er første del af regeringens milliardinvestering i en 10-årsplan for psykiatrien og skal bl.a. bruges til at styrke kapaciteten i børne- og ungepsykiatrien. I dag venter børn og unge, der mistrives eller har psykiske lidelser nemlig alt for længe på den rette hjælp. Det er en stor belastning for det enkelte barn eller unge menneske og rammer ofte også hele familien.

Bedre akut hjælp og større tryghed for medarbejderne

Siden skyderiet i Field’s sidste sommer har der været fokus på, hvordan man kan sikre, at mennesker med psykiske problemer, som kan være til fare for sig selv og andre, kan få akut hjælp.

Regeringen vil derfor styrke indsatsen for at forebygge selvmord og finansiere en ny handlingsplan for selvmordsforebyggelse, som skal bygge på et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen. Samtidig sættes arbejdet i gang med at udvikle en psykiatrisk akuttelefon, der dækker hele Danmark. Og så skal den psykosociale indsats styrkes for mennesker, som har overværet alvorlige beredskabshændelser.

Tragiske hændelser i psykiatrien har desuden understreget behovet for at sikre en langt større tryghed for psykiatriens medarbejdere.

Indenigs- og sundhedsminister Sophie Løhde:

Medarbejdere i psykiatrien skal kunne gå trygt på arbejde uden at frygte for deres liv og helbred. Derfor ønsker vi at styrke sikkerheden i psykiatrien og dermed skabe større tryghed. Det skal først og fremmest ske ved at udbygge kapaciteten og ansætte mere personale, og vi er også parate til at se på lovgivningen, så vi kan fjerne barrierer, der må stå i vejen for løsninger, som efterspørges af medarbejderne.