Sundhedsreformen

Tema
Læge taler med patient

Regeringen har indgået en bred politisk aftale, som styrker sammenhængen og nærheden i sundhedsvæsenet. Næste skridt er forhandlinger om sundhedsreformens forebyggelsesinitiativer. 

I marts 2022 præsenterede regeringen sit sundhedsudspil. Forhandlinger med Folketingets partier er i gang, og der er nu landet en bred aftale Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen.

Det danske sundhedsvæsen skal nu løftes og gøres robust med 6,8 mia. kr. over de næste otte år med en ambitiøs omstilling af sundhedsvæsenet.

Aftalepartierne er blandt andet enige om at afsætte 4 mia. kr. til op til 25 nærhospitaler, styrke kvaliteten af behandlingen til kronisk syge, styrke de kommunale akutfunktioner, fremme udbredelsen af digitale løsninger i eget hjem, fremme ordningen angående patientansvarlig læge m.m. Derudover er der afsat midler til at sikre flere læger og bedre lægedækning i områder med lægemangel blandt andet ved indførsel af praksispligt.

Der er enighed om at nedsætte en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet, der skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan der kan sikres mere personale med mere tid til kerneopgaven. 

Regeringen har indkaldt til yderligere forhandlinger om initiativerne i regeringens udspil om alkohol og tobaks- og nikotinprodukter samt yderligere tiltag for børn og unges trivsel.

Der er nu bred politisk opbakning til at sætte retningen for en ambitiøs og nødvendig omstilling og løfte sundhedsvæsenet med 6,8 mia. over de næste 8 år. 

Sundhedsvæsenet rykker tættere på den enkelte med op til 25 nye nærhospitaler, mennesker med kroniske sygdomme sikres højere og ensartet kvalitet i behandlingen, og der kommer fokus på rekruttering af flere medarbejdere herunder læger.

Magnus Heunicke
Sundhedsminister