Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabsarbejde - sammenfatning

Indenrigs- og Sundhedsministeriet19-11-2010

Alle regioner har styrket akutberedskabet de seneste år, konkluderer akutudvalget.

Mindst 9 ud af 10 ambulancer med udrykning er fremme inden for 15 minutter i samtlige regioner, og der er blevet langt flere lægebiler og akutbiler, som står parat døgnet rundt.

I 1999 var der i alt 4 lægebiler – i dag er der mere end 50 læge- og akutbiler landet over.

Udvalget anbefaler bl.a. , at vagtlægeordningen kobles tættere sammen med skadestuerne og det øvrige akutberedskab, og at der skal være sundhedspersonale til at svare telefonen, når man ringer 112.

Regeringens akutudvalg har i statusrapporten koncentreret sig om tre centrale områder i det præhospitale akutberedskab:

  • En detaljeret kortlægning af regionernes akutberedskab. Den viser, at der i alle regioner er sket en markant udvidelse af akutberedskabet over de seneste år. Over hele landet sikrer et netværk af lægebiler, akutbiler, ambulancer og særlige ordninger med nødbehandlere m.v., at hjælpen hurtigt når frem.
  • Alarm 112 skal styrkes med sundhedsfaglig rådgivning og visitation. Udvalget anbefa-ler sundhedsfaglig rådgivning og visitation i forbindelse med alarmopkald til 112. Dan-ske Regioner, Rigspolitiet og Københavns Brandvæsen har allerede taget hul på arbejdet, og en ny model forventes indført fra april 2011.
  • Vagtlægeordningen skal kobles tættere sammen med det øvrige akutberedskab, og vagtlægen skal have samme telefonnummer over hele landet. Hovedparten af udval-get anbefaler, at vagtlægeordningen fremover organisatorisk forankres i regionerne. Den nye sygehusstruktur vil betyde, at almen praksis i nogle områder får en større rolle i forhold til visitation og behandling af akutte patienter. Vagtlægeordningen skal derfor være fleksibel og differentieret og i højere grad målrettes lokale behov. 

Læs rapporterne fra aktuudvalget:

Bilag 1: Om regionernes indsats på det præhospitale område

Bilag 2: Om visitation og rådgivning når man ringer 112

Bilag 3: Om vagtlægeordning i fremtiden