Ulighed i sundhed

Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen20-03-2013

Fakta om ’Ulighed i sundhed’.

Regeringen vil sætte ind over for ulighed i sundhed, og derfor har sundhedsminister Astrid Krag igangsat et arbejde, der skal reducere uligheden. Astrid Krag har blandt andet opstartet et lighedsnetværk med to sygehuse og flere kommuner, der skal komme med bud på, hvordan man gør op med social ulighed på sygehusene og i den kommunale pleje.   

Som led i arbejdet har Sundhedsministeriet samlet den eksisterende viden om ulighed i sundhed i en ny publikation, der indeholder en lang række af indikatorer for ulighed i sundhed.   

Publikationen sætter lys på danskernes og afdækker forskelle mht rygning, alkoholforbrug, kostvaner, fysisk aktivitet, overvægt og mentalt helbred. Opgørelserne viser bl.a. følgende tendenser:

  • Der er social ulighed i fordelingen af personer, der har et usundt kostmønster, ryger, har stillesiddende fritidsaktiviteter, lider af overvægt samt ofte er stressede/nervøse.
  • For eksempel er andelen af personer med usundt kostmønster eller personer, der ryger, væsentlig større blandt personer med grundskole som højest fuldførte uddannelsesniveau.

Publikationen belyser også en række forebyggende sundhedsydelser. Der ses på børneundersøgelser, børnevaccinationer, screening for livmoderhalskræft og screening for brystkræft. Opgørelserne viser følgende tendenser:   

  • Der er social ulighed i andelen af børn, der modtager børneundersøgelser samt børnevaccinationer, og andelen af kvinder, der modtager screening for livmoderhalskræft. 
  • For eksempel stiger andelen af børn, der modtager børneundersøgelser, systematisk med forældrenes uddannelseslængde. Endvidere er der færre børn af forældre med grundskole som højest fuldførte uddannelsesniveau, der modtager børnevaccinationer, når de er 12 måneder, 15 måneder og 5 år end børn af forældre med længere uddannelse.