Kortlægning af retspsykiatrien

Faglig ekspertgruppe17-12-2015

Mulige årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter samt viden om indsatser for denne gruppe.

Baggrunden for denne rapport er, at antallet af retspsykiatriske patienter i Danmark er steget markant i perioden 2001-2014. Antallet af unikke patienter er steget fra 1.445 i 2001 til 4.393 i 2014, svarende til en stigning på 204 pct. Med andre ord er der sket en tredobling af antallet af retspsykiatriske patienter.

Samtidig står det ikke klart, hvilke forhold der kan forklare den markante stigning i antallet af retspsykiatriske patienter.

I følge den daværende regerings udvalg om psykiatri er det uklart, om udviklingen afspejler en reel vækst i antallet af mennesker med psykiske lidelser, der begår kriminalitet, fordi de ikke bliver opdaget eller behandlet i tide, eller om udviklingen afspejler en holdnings- eller praksisændring på området.

Rapportens opbygning er følgende:

Først følger rapportens sammenfatning. Derefter afklares begreber. Fjerde afsnit beskriver mulige forklaringer på stigningen i antallet af retspsykiatriske patienter – belyst via foranstaltningsdomme. I afsnit fem analyseres og vurderes de mulige forklaringsfaktorer. Sjette afsnit runder af med beskrivelse af forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser på området, samt forskning i retspsykiatri.