Version: 1.0

Afrapportering - Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler

Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet15-09-2015

Hvert år fødes børn med alvorlige helbredsproblemer og skader, fordi moderen har haft et forbrug eller misbrug af alkohol og/eller stoffer under graviditeten.

Alle typer rusmidler medfører risiko for, at et barn får livsvarige skader, samt risiko for komplikationer under graviditet og fødsel. Der kan blandt andet være risiko for misdannelser, langvarige funktionsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, nedsat opmærksomhed, hukommelse mv. Forskning på området peger på, at alkohol udgør den største risiko for fosteret.

Ud fra de eksisterende data på området er det vanskeligt at angive det præcise antal af børn, som fødes med skader, der fører til helbredsproblemer og funktionsforstyrrelser, samt hvilke konkrete skader, der er tale om, da der ikke foregår en systematisk registrering af moderens forbrug eller misbrug af alkohol og/eller stoffer under graviditeten, som kan sammenholdes med barnets funktionsforstyrrelser, helbredsproblemer og skader.

På den baggrund nedsatte daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (nu Social- og Indenrigsministeriet) og daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet) i januar 2014 en tværministeriel arbejdsgruppe, der har haft til formål at undersøge problemets omfang og karakter samt komme med forslag til, hvordan man i Danmark kan begrænse antallet af børn, der fødes med alvorlige helbredsproblemer, fordi moderen har haft et forbrug eller misbrug af stoffer eller alkohol under graviditeten.