Digitale signaturprojekter

I aftalen om regionernes økonomi for 2020 blev regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner enige om at styrke afprøvningen af kunstig intelligens og udbredelsen af digitale velfærdsløsninger ved at igangsætte signaturprojekter på området.

Der er udvalgt syv signaturprojekter på sundhedsområder, som støttes med midler fra investeringsfonden.

De syv projekter er:

  • SmartChest - Kunstig intelligens til triagering og ensretning af beskrivelser på konventionel røntgen af lungerne
  • Diagnose af slidgigt i knæ med hjælp af kunstig intelligens
  • Forbedret diagnostik af skizofreni og bipolar lidelse ved hjælp af kunstig intelligens
  • HJERTERO - Forebyggelse af angst og depression hos hjertepatienter
  • Implementering af kunstig intelligens til opsporing og behandling af kritisk sygdom
  • Tidlig opsporing af begyndende sygdom med data fra eksisterende systemer
  • Forbedret visitation af gravide

Læs mere om signaturprojekterne på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside