Cyber- og informationssikkerhed

Sikkerhed har altid været en central opgave for sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet er sat i verden for at sikre borgernes liv og helbred. En grundlæggende forudsætning er, at behandling og pleje finder sted i trygge og sikre rammer. Sikkerhed er således allerede en integreret del af hverdagen i det danske sundhedsvæsen.

Sikkerhed har altid været en central opgave for sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet er sat i verden for at sikre borgernes liv og helbred. En grundlæggende forudsætning er, at behandling og pleje finder sted i trygge og sikre rammer. Sikkerhed er således allerede en integreret del af hverdagen i det danske sundhedsvæsen.

I takt med at digitale løsninger spiller en stadig større rolle i sundhedsvæsenet, handler trygge og sikre rammer også om stærk cyber- og informationssikkerhed. Digitaliseringen har mange fordele, men efterhånden som personer og udstyr på tværs af sundhedsvæsenet bliver stadig mere forbundne, stiger kompleksiteten i systemerne og dermed sundhedsvæsenets sårbarhed over for blandt andet cyberangreb også. Et højt, fælles cyber- og informationssikkerhedsniveau er således et afgørende element i arbejdet med at fremtidssikre vores sundhedsvæsen. Med den fælles strategi for cyber- og informationssikkerhed arbejder sundhedsvæsenets parter derfor sammen om at sikre et fortsat robust og sikkert sundhedsvæsen.

Læs mere i publikationen "En styrket, fælles indsats for cyber- og informationssikkerhed - Strategi 2019-2022"