Digitalisering

Digitale samarbejdsparter og projekter

Digitalisering er blevet en naturlig del af varetagelsen af opgaverne i sundhedsvæsenet.

Her på siden findes et overblik over nogle af de projekter og programmer, der benyttes i sundhedsvæsenet. 

Digitale samarbejdsparter og projekter

Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen under Sundhedsministeriet har til opgave at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere.

eSundhed

På eSundhed.dk kan både borgere og sundhedsfaglige få adgang til sundhedsdata på regions-, hospitals- og kommunalt niveau.

MedCom

MedCom er bindeleddet i det samarbejdende sundhedsvæsen ved at udvikle og udbrede tværsektorielle digitale kommunikationsløsninger.

Sundhed.dk

Sundhed.dk samler information og kommunikation om sundhedsvæsenet i Danmark – dels kommunikation mellem sundhedsvæsnet og borgere, dels kommunikation sundhedspersonale mellem.

Et Samlet Patientoverblik

Program for Et Samlet Patientoverblik udvikler digitale løsninger til bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter, pårørende og sundhedspersoner.

Fælles Medicinkort

Fælles Medicinkort giver borgere og sundhedspersonale adgang til oplysninger om borgernes medicin og vaccinationer. Formålet med medicinkortet er at forhindre fejlmedicinering.

PRO-data

PRO-data (Patient Reported Outcome data) er oplysninger om patientens helbredstilstand, herunder fysisk og mentalt helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.

MinLæge

’Min Læge’ er en app, der giver alle borgere mulighed for nemmere at komme i kontakt med deres læge og få adgang til en række oplysninger om blandt andet aftaler, henvisninger og vaccinationer.

Telemedicin

Telemedicin er en fællesbetegnelse for en række sundhedsydelser, som bliver leveret digitalt og over afstand.

Digital løsning til graviditetsforløb

I 2022 får gravide og sundhedsfaglige en ny digital løsning til graviditetsforløb, der erstatter papirvandrejournalen og svangerskabsjournalen.