Cochrane Denmark

Cochrane Denmark er en uafhængig videnskabelig netværksorganisation, som udarbejder oversigter med kvalitetsvurderinger og opsummering af resultater af kliniske forsøg.

Cochrane er et uafhængigt, internationalt netværk af forskere, læger, patienter, administratorer og andre med interesse for sundhed. 

Netværket har medlemmer i mere end 130 lande, der samarbejder om at samle og udarbejde den bedste evidens om gavnlige og skadelige virkninger af sundhedsfaglige behandlinger til støtte for informerede behandlingsvalg.

Cochrane Denmark repræsenterer Cochrane nationalt, udfører egen forskning, og støtter forskere, der udarbejder Cochraneoversigter.