Kliniske forsøg til Danmark

Det er en vigtig prioritet at tiltrække flere kliniske forsøg til Danmark, så der kan skabes øget vækst og beskæftigelse på området.

INNO+

I regi af Uddannelses- og Forskningsministeriet blev der i 2014 som led i regeringens innovationsstrategi igangsat en proces, INNO+, som er et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation.

Det er Danmarks Innovationsfond, der har ansvaret for at udmønte partnerskaberne, herunder de økonomiske midler.

Læs mere om INNO+ på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Trial Nation

Et af partnerskaberne i INNO+ handler om tidlig klinisk afprøvning af ny medicin og har resulteret i etableringen af organisationen ”Trial Nation”, der skal fremme kliniske forsøg i Danmark.

Trial Nation er resultatet af et samarbejde mellem Danske Regioner, Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet og danske life science-virksomheder og har til formål at gøre det nemmere og mere attraktivt for globale virksomheder at foretage kliniske forsøg i Danmark.

Sundhedsministeriet er medlem af bestyrelsen for Trial Nation.

Læs mere om Trial Nation på organisationens hjemmeside