Handlingsplan for offentligt-privat samarbejde om kliniske forsøg

I 2014 blev der lanceret en handlingsplan, som stiller skarpt på et styrket offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning.

Handlingsplanen indeholdt 10 konkrete initiativer, der hver især skulle bidrage til at tiltrække mere klinisk forskning mellem offentlige og private parter.

Den blev udarbejdet i samarbejde med regionerne, Uddannelses- og Forskningsministeriet, private aktører og Nationalt Samarbejdsforum for Sundhedsforskning.